hu en

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely Pályázat 2009

SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY PÁLYÁZAT 2009
Öt egymásba fonódó gondolat köré építettük fel azt a koncepciót, mely véleményünk szerint méltó módon szolgálja a Székesfehárvári Nemzeti Emlékhely fejlesztését.
1. Az Ünnep (A jelentőség)
A Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely egyik legjelentősebb nemzeti helyszínünk, egész történelmünk egyik múltbéli alappillére, a királlyá koronázás színtere, az elhunyt magyar királyok nyughelye, ünnepi és kegyeleti helyszín egyszerre. Jelenleg ennek méltó kifejezésére, megünneplésére nincs lehetőség, sem a mindennapok átélhető ünnepeként, sem a különleges évfordulókhoz köthető Ünnepként.
A terv megteremti a napi átélhetőséget és a különleges rendezvényekhez is méltó keretet kínál. Ehhez járulnak hozzá az idetelepített kulturális funkciók is, melyek együttesen a Nemzeti Emlékhely Kulturális Központját alkotják. Mind a területen, mind a környező épületeken a beavatkozásoknak olyan művészi igényűnek kell lenniük, hogy a teljes épületkomplexum és annak minden egyes részlete a helyszín fontosságát sugallja.
2. A Romok feltárása és védelme
Az egész terület feltárása után a leletek a Romkertet keretező Múzeumban kerülnek elhelyezésre, a romokat a helyszínen konzerválják.
3. A Város léptéke
A Nemzeti Emlékhely jelentősége különleges. Ez a tény a helyszínen olyan építészeti beavatkozásokat követel, melyek kihatása városi léptékű. Senki sem kérdőjelezheti meg a budapesti Andrássy út, a Hősök tere kialakításának építészeti gesztusait: a nagyléptékű beavatkozások hozzájárultak a közvetíteni kívánt eszmék kiemeléséhez. A beavatkozás módja lehetőséget kell adjon a városi struktúrába való belehelyezkedésre a már létező gesztusok, a város élő közlekedési vonalainak megtartása mellett.
A Romkert városi kontextusba emelésének fontos eleme az azt határoló házsor bevonása az épületegyüttesbe. Ezzel három fontos városléptékű kérdésre találunk megoldást: a Romkert méltó keretet kap, a közlekedést nem kell a romterületen át megoldani és a kiegészítő funkciók is elhelyezésre kerülhetnek.
A Romkerten való áthaladás kiváltása a Romkert melletti elhaladással (az árkádsoron, a kulturális épületek előcsarnokainak során át) biztosítja a teljes feltárt terület bemutathatóságát, megteremti zavartalanságát, intim hangulatát.
A keretezés - a Lux-féle épület folytatása, a Püspökkert falának burkolata, a Fő tér felőli betekintés- egységbe foglalja a Romkert elemeit, kiemeli jelentőségüket.
Végighaladva az árkádsoron, az új és régi épületek előcsarnokain mintha egy különleges időutazáson lennénk, amely segít átélni a genius loci-t: oldalról a Romkert egészét megcsodálva mintha egy szent ligetbe nyernénk bepillantást.
4. Az Értelmezhetőség
Az értelmezhetőség különféle aspektusai a következőek:

  • miért fontos e hely a számunkra
  • milyen terek, milyen események, milyen történelmi személyek kapcsolódnak hozzá
  • az itt történt események (koronázás, temetés) milyen módon válhatnak átélhető élménnyé, ha a koronázási ékszerek nem itt kerülnek bemutatásra
A romokat összességében, távolról szemlélve a különböző korok falainak összemetsződő rajzolata különleges kalligráfiaként jelenik meg. Az értelmezhetőség alapvető feltétele, hogy a feltárt és bemutatott romok teljes áttekinthetőségét semmi ne gátolja, így a romok védelmét nem védőtetővel, hanem a nagy körültekintéssel felvitt konzerváló anyaggal kell megoldani.
Koncepciónk az értelmezés lehetőségét többféle megközelítésben kínálja fel: végighaladva a romok melletti árkádsoron, végigtekintve a romokon a Fő tér, a Lux épület jelenlegi bejárata vagy a Romkertet övező padok irányából, a romok között sétálva, a múzeumban kiállított háttéranyagokat, feltárt leleteket megtekintve vagy a Romkertet megcsodálva a Múzeum épület „tükröződő lencse” homlokzatában. Az idelátogató eldöntheti, milyen mélységben kíván a Nemzeti Emlékhely történetével megismerkedni: a javasolt megoldások, téri kapcsolatok akár a legrészletesebb ismeretek bemutatását is biztosítják.
5. A Folyamat
A Nemzeti Emlékhely kialakítása hosszú, több éven, akár egy évtizeden át elhúzódó folyamat. A Romkert teljes feltárása mellett a környezet méltó kialakítása, a kiegészítő kulturális egységek megépítése és a Város szövetébe való integrálása időigényes feladatok. Törekedni kell arra, hogy minden mozzanat közvetítse azt az odafigyelést, azt a gondosságot, amelyet a helyszín fontossága igényel.
/részletek a pályázati anyag építészeti műleírásából/

Kis Péter, Molnár Bea, Varga Anikó, Hőna Orsolya, Varga Piroska, Romvári Péter
Látványtervezés: Molnár Bea, Varga Anikó

BETON  HŐNA ORSOLYA  KIS PÉTER  KONCEPCIÓ  MOLNÁR BEA  PÁLYÁZAT  ROMVÁRI PÉTER  URBANISZTIKA  VARGA ANIKÓ  VARGA PIROSKA  VÁROSFEJLESZTÉS