hu en

Budapest, József Attila Színház Pályázat 2. Hely 2005

budapest, józsef attila szí­nház rekonstrukció - tervpályázat  II. dí­j

BUDAPEST, JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ TERVPÁLYÁZAT 2005
„ Emeljétek föl szívünket! Azé, aki felemeli. „
A tervezés során az alábbi alapvető szempontokat vettük figyelembe:

  • A Színház meglévő értékeinek (szellemi és anyagi egyaránt) védelme, helyzetbe hozása
  • Ikonszerűség – külső megjelenés, belső terek, szellemiség
  • A Színház külső megjelenésének, megközelítésének és a hozzá csatlakozó külső tereknek nagyvonalú kialakítása
  • A Színház korszerű működésének, funkcionális kihasználásának maximális biztosítása
Az alapvető szempontok részletes kifejtése:
Értékvédelem
Szellemi értékek
A József Attila Színház a környék egyetlen kulturális intézménye. Erős kisugárzással kell közvetlen környezetének ingerein (a fogyasztás, a rohanás, a közöny) túlmutatnia. Olyan találkozóhely, amely lelassítja, befogadja az idelátogatókat. Melegséget ad és nevel, mint egy mama.
Anyagi értékek
Nagyon fontos döntés, hogy a beavatkozás módja nem a meglévő elbontása és újjáépítése, hanem rekonstrukció és bővítés. Így a hely továbbviheti eddigi értékeit, története lesz - nemcsak tablókon, de magában az épület falaiban is. Részletesen meg kell vizsgálni azokat az értékeket, amelyek átörökíthetőek a tervezett épületbe. Ugyanakkor az új épület nem lehet toldozgatása a réginek, a rekonstrukció végére egy karakteres egésszé válik, amely hordozza a régi és új értékeit egyaránt.
Gazdaságosság
Meglévő értékek megtartása
Az új szerkezetek kialakításánál a környezet vizsgálata, a legtöbb szabadságot adó szerkezeti rendszerek használata volt alapvető szempont. Ennek megfelelően pl. a földalatti szintek kialakításánál olyan mélységet vettünk figyelembe, ahol a talajvíz még nem jelenik meg, így jelentős költségcsökkentés érhető el a szerkezetek építésénél.
Ikon
A pályázat során a készülő tervet folyamatosan összevetettük egy másik fontos budapesti - és egyben kerületi - színház adottságaival (Vígszínház). Vizsgáltuk, hogy az épületnek hogyan kellene reagálnia az őt körülvevő környezet ingereire (sebesség, forgalom, az épített környezet elemei), hogyan kalauzolhatja az idelátogatókat.
Külső megjelenés
Az épület vizuálisan kiemelkedik környezetéből az esti időszakban, és méltó helyet foglal el benne a nappali órákban is. Minden napszakban: figyelemfelkeltő, hívogató, magába fogadó.
A tömegformálás, az anyaghasználat és a térkapcsolatok minősége nagyvonalúságot kölcsönöz az épületnek.
Belső terek
A belső terek két legfontosabb része az előcsarnok és a színháztér. Ezek formája, térbelisége adja meg a színház belső karakterét. Az előcsarnok viszonya a külső terekkel szintén fontos koncepcionális elem. Az előadás előtt gyülekező tömeg látványa a kettős üvegfal akusztikai védelmében filmként pereg le a Róbert Károly körút forgalma előtt.
Szellemiség
Az épület szellemiségét alapvetően meghatározza a régi és az új egymáshoz való viszonya, legyen szó akár anyagokról, formákról vagy technikai megoldásokról.
A Róbert Károly körúti homlokzatra átforduló kőburkolat egyes elemei üveggé változnak, hogy a megfelelő bevilágítást biztosítsák. Összekapcsolódásuk, együttélésük minősége meghatározó. Nem kívántunk sem idézőjelek közé tenni, sem retrót építeni. Egy egységes épületet akartunk emelni, amely méltó otthona a Színháznak.
Megközelítés
A színház a fő közlekedési csomópont felől és a többi irányból is ugyanolyan jól feltárható.
Csatlakozó külső terek
A legfontosabb döntés a két épület közötti tér kialakítása volt, amely lehetőséget ad arra, hogy a színház karakteres külön épületként és ne toldalékként jelenjen meg. Egy színvonalas kialakítású, békés, intim hangulatú térrel gazdagodik a környék. A tágabb környezetet vizsgálva sehol nem találunk a környéken olyan városi teret – azaz nem parkot -, ahol nyitott területre, házak közé, fák alá lehetne kiülni. Az általunk kialakított tér ilyen kíván lenni: találkozóhely, fórum nappal is.
Funkció
A funkcionális tervezésnél alapvető szempont volt a meglévő értékek vizsgálata. Mindent, ami megítélésünk szerint az eredeti helyén a legjobb, helyén is hagytunk, ezzel jelentős költségeket megtakarítva. A meglévő építményeket 3 kategóriába soroltuk: megfelelő funkciójú, átalakítással megfelelő funkciójú és bontandó részek. A funkcionális kialakítás során a közönségforgalmi tereket és a műszaki kiszolgáló tereket, valamint az épület különböző funkcióiból adódó eltérő megközelítési módokat radikálisan szétválasztottuk. Igyekeztünk ugyanakkor a színház életét az előcsarnokban egyesíteni, az előadás után a nézők és a színházi szakemberek találkozásának kellő teret adni.
/részletek a pályázati anyag építészeti műleírásából/

Kis Péter, Valkai Csaba
Látványtervezés: Valkai Csaba

BŐVÍTÉS  BUDAPEST  KIS PÉTER  KONCEPCIÓ  KÖZÉPÜLET  PÁLYÁZAT  REKONSTRUKCIÓ  SZÍNHÁZ  VALKAI CSABA