hu en

Budai Vár, Dísz Tér 17. Tervpályázat 2004

budai vár, dí­sz tér 17. - tervpályázat  I. dí­j

BUDAPEST, BUDAI VÁR DÍSZ TÉR 17., NYERTES TERVPÁLYÁZAT 2005
A Honvéd Főparancsnokság meglévő tömbjének értelmezése kettős. Egyfelől egy hajdanvolt palotaépület megmaradt fragmentuma, másfelől zárt egység. A kiírásban szereplő építési paraméterek nem teszik lehetővé az épület eredeti tömegarányainak visszaállítását, ugyanakkor arról is le kell mondanunk, hogy saját stílusának megfelelő, saját szerkesztési elveihez mérten „törpe” épületet emeljünk a maradványt kiegészítendő. Ebbe a próbálkozásba örökre beleégne az eredeti méretek és arányok iránti vágyakozás, és az arról való lemondás fájdalma.
Amiről töprengenünk kell, az a fragmentum és az egész viszonya. A kiegészítés és a meglévő maradvány külön-külön, majd összekapaszkodva mikor, milyen olvasatokban viselkedik részként vagy egészként? Az épületen való hosszirányú átjutás folyamata és az ehhez tartozó dramaturgia stációi nagyon fontos momentumok.
A két épületrész egymáshoz való viszonyát a finom egyensúlyra való törekvés jellemzi, mely nem engedi, hogy bármelyikük is a másik fölé kerekedjen. Az új magasabb, de ellebeg a föld fölött, a meglévő „két lábbal áll a földön”, néha segítségül hívva a másik tömegből kinyúló lemezt, amely hol az eső ellen védi a terasz közönségét, hol pedig a meglévő tömb megmagasításának lehetetlen problematikáját oldja fel.
Egységük monolitikus tömböt alkot, mégis határozottan elválnak egymástól. Az új rész nem kívánja folytatni a meglévő logikáját, mégis együttműködnek. Külön-külön részek és egészek egyszerre – a meglévő „lábazat” az egész része, de szuverén geometriájával önmagában is zárt egészet alkot. Az új rész különös kristályformája választ ad a beépítési vonalak és a többi épület léptékének kihívásaira. Ez a forma ugyanúgy lehet része a rendnek, mint ahogy lehet a rend maga.

Kis Péter, Balázsa Gábor
Látványtervezés: Balázsa Gábor

A Dísz tér és Szent György tér közötti terület a Palotanegyed és a Polgárváros találkozásánál a Budai Vár kiemelt fontosságú helyszíne. A második világháború pusztítása óta rendezetlen, romos területre az elmúlt 25 évben négyszer (1994, 2004, 2005, 2017) írtak ki országos tervpályázatot. Azokban az években, amikor a Bizottság nyertest hirdetett, műtermünk végzett az első helyen (1994, 2005), a másik két alkalommal munkánk a kiemelt megvételt nyert pályaművek között volt. A bemutatott terv a 2005-ös nyertes koncepció, a makett a 2004-es kiemelt megvételt nyert pályaműhöz készült.

BALÁZSA GÁBOR  BŐVÍTÉS  BUDAI VÁR  BUDAPEST  KIS PÉTER  KONCEPCIÓ  NYERTES PÁLYÁZAT  REKONSTRUKCIÓ