hu en

Budapest, Szívklinika Bővítés 2018

BUDAPEST, SZÍV- ÉS ÉRGYÓGYÁSZATI KLINIKA BŐVÍTÉS 2018

A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika épületegyüttese új, képalkotó diagnosztikai tömbbel bővül. A csúcsdiagnosztikai kivizsgálás, kiértékelés illetve oktatás helyszíneként megvalósuló épület a kórház korszerűsítésében rendkívül fontos mérföldkövet jelent. A kortárs kórházépítészet nagyszabású, jellemzően külterületen megvalósuló példáival szemben, a  Városmajor utca 70 szám alatti telek adottságai sok szempontból bizonyultak mértékadónak. A telken belüli szintkülönbség, a főépülettel összeköttetést biztosító híd illetve a rendkívül sokrétű program komplex feltételrendszert jelölt ki.

A városi szövetbe való beágyazódás a ház főhomlokzatát az utcakép zártsorú beépítéséhez köti, tömegét pedig a Kissvábhegy domboldalán elszórt villák tömbjeihez. A szoborszerűen megmozgatott tömeg magja a szomszéd épület párkánymagasságát követi. Ebből bomlik ki a sarokrizalit - a sarkok és saroktelkek kiemelésére szolgáló építészeti eszköztár klasszikus eleme - amely az Acsády Ignác utca szemközti oldalán található anyaintézmény hasonló tömegalakítását tükrözi és ezáltal az új épületet is a kórház együttes intézményi karakteréhez kapcsolja. A ház domb felöli homlokzatait finomabb léptékű dinamika jellemzi.

A rétegzettség gondolata úgy funkcionális mint formai értelemben meghatározza a ház karakterét. A relatíve kis alapterületen egymásba szövődő orvosi, közönségforgalmi és oktatói terek infrastruktúrája visszaköszön a homlokzatokon, tér- és tömegalakítás szemmel látható kölcsönhatásban vannak egymással. Az épület monolit tömegét erősítő homlokzati téglaburkolat a nyilvános terek előtt "szétporlad", a vázszerkezet és a burkolat leválnak egymásról. A mélyföldszinten és az ambuláns szinten található várótermek illetve a tetőtéri nagyelőadó és tárgyalók magas függönyfalai mögött transzparens és világos terek alakulnak ki, míg az orvosi szobák, vizsgálók intimebb, zártabb munkakörnyezetet biztosítanak.

Kis Péter, Demény Ilka, Mátyus Orsolya

Látványtervezés: Demény Ilka

BŐVÍTÉS  BUDAPEST  DEMÉNY ILKA  KIS PÉTER  KÓRHÁZ  MÁTYUS ORSOLYA