hu en

Budapest, Cablecar Stations of Zugliget 2019

BUDAPEST, ZUGLIGETI LIBEGŐ HEGY- ÉS VÖLGYÁLLOMÁS 2019
Mindkét állomásépület, a Völgy és a Hegyállomás alapja is egy egyszerű pavilon architektúra. Beton pilléreken nyugvó, a régi épületet idéző vasbeton lapostető, amely alatt olykor zárt doboz-szerű tömegek, olykor nyitott-fedett várakozóterek találhatóak. A két épület közötti alapvető különbség a földrajzi elhelyezkedésből, a megközelítés különbözőségéből adódik. Míg a Völgyállomás a Zugligeti út végén, szinte zsákutca pozícióban, egy hegyoldalban van, addig a Hegyállomás a hegy csúcsaként értelmezhető, minden irányból megközelíthető épület.

Ebből a különbözőségből adódik, hogy a Völgyállomás egy "podeszten" áll: egy architektonikai szempontból tömör, kinyúló falpillérekkel rendelkező talapzaton. Ebből a talapzatból indulnak a pillérek felfelé, amelyeket végül a lapostető horizontális pengéje zár le. Építészeti szempontból lényegesnek tartjuk ennek a három elemnek, a talapzatnak, a pilléreknek és a lapostetőnek az egyanyagúságát, egy testként való kezelését.

A Libegő állomásainak kialakításakor törekedtünk az épületek rendeltetését legjobban kiszolgáló forma és alaprajzi elrendezés, funkcionális kialakítás megtalálására. Az alsó állomásépület esetében a közönség megérkezésének dramaturgiáját gondoltuk végig. A jellemzően csoportokban érkező látogatók, egy nagy, újonnan kialakított téren tudnak várakozni egymásra. Innen széles lépcsőkön a büféhez jutnak, ahol egy gyors vásárlás után már fel is siethetnek a hegytetőre. A Hegyállomás célja ettől teljesen eltérő. Indulás helyett maradásra kívánja ösztönözni a libegőzőket és a kirándulókat.

Mindkét épület az eredeti állomások karakterét idézi meg, azonban teljesen új szerkezetként épül. Az egyszerű, letisztult vasbeton pavilonok tömegéhez filigrán, növényekkel-teli lugas-rendszer csatlakozik. A lugasok lonccal befuttatott hatalmas árnyékolószerkezetek, amelyek a környezet zöldjéhez finomítják a közlekedési épületek szigorúságát. Árnyékukban a Völgyállomáson várakozni, a Hegyállomáson pedig a teraszon és a tetőn üldögélni kellemesen lehet. Közben pedig gyönyörködhetünk a zöldben és a kilátásban is. 

A két épülettömeg tulajdonképpen mint két kéz feszíti meg a köztük lévő „húrt”, azaz a kötélpályát. Az új technológia már nem igényli a valamikori ellensúlyt az épületben, hanem attól teljesen független szerkezetként épül. Ennek ellenére igyekeztünk azt szervesen az állomások részévé tenni és úgy „forgatni rá” minden használati igényt, hogy az együtt tudjon élni az épületekkel.

 

BUDAPEST, LIBEGŐ CABLECARS VALLEY AND HILL STATIONS IN ZUGLIGET 2019

Both station buildings, the Valley and even the Hill Station, are basically simple pavilion structures. Reminiscent of the old building a reinforced concrete flat roof is resting on concrete pillars, under which are sometimes closed box-like masses, sometimes open  waiting areas. The main differences between the two buildings stem from the geographical location, and the difference in the way you are able to approach them. While the Valley Station is at the end of Zugligeti road, almost in a dead end position, on a hillside, the Hill Station can be interpreted as the top of the mountain, accessible from all directions.
It is from this difference that the Valley Station stands on a "podium": an architecturally compact pedestal with protruding wall pillars. From this pedestal the pillars point upwards, which are finally closed by the horizontal blade of the flat roof. From an architectural point of view, we consider it important to treat these three elements, the pedestal, the pillars and the flat roof, as one body.

When designing the stations of the Libegő (in Hungarian means cable car), we tried to find a mass and a way of functional organisation that best serves the purpose of the buildings. In the case of the lower station building, we were thinking of the dramaturgy of the arrival of the audience. Visitors, typically arriving in groups, can wait for each other in a large, newly designed square. From here you can reach the buffet on wide stairs, from where you can hurry up to the top of the hill after a quick purchase. The purpose of the Hill Station is completely different. Instead of leaving, it wants to encourage cable car users and hikers to stay.
Both buildings evoke the character of the original stations, but they are built as a completely new structure. The mass of simple, clean reinforced concrete pavilions is joined by a fine, plant-filled pergola system. The pergolas are huge shading structures with climbing plants, which refine the transport buildings to the green of the environment. In their shade you can wait at the Valley Station and at the Hill Station you can sit on the terrace and on the roof. In the meantime, we can also admire the greenery
and the view.
The two masses of the buildings actually stretch a “string” between them just like two hands. It is the cable of the cable car. The new technology no longer requires the former counterweight in the building, but it is built as a structure completely independent of it. Nevertheless, we tried to integrate it to the stations and to “rotate” all functional needs to it so it could live together with the buildings.

 

Kis Péter, Tóth Anikó, Sinkovics Brigitta, Rantal Gábor

Látványterv: Lars VisualANIKÓ TÓTH  BRIGITTA SINKOVICS  BUDAPEST  GÁBOR RANTAL  LARS LOVAS  PÉTER KIS